Haagse Blaf
 
Hondenuitlaatservice

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met vermelde voorwaarden.

Rechten en plichten eigenaar hond(en)

 • De hond moet gecastreerd of gesteriliseerd zijn om mee te mogen met de roedelwandeling
 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben (te overleggen tijdens intakegesprek), hij/zij blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de daden van de hond;

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen Hondenziekte, Weil, Parvo, Hepatitis en Para-influenza (hondenpaspoort overleggen tijdens intakegesprek);

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen;

 • De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen;

 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden; anders wordt de wandeling in rekening gebracht.

 • Eventuele wijzigingen in het uitlaatschema kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer dit past in de bestaande weekplanning;

 • De klant geeft eventuele vakanties zo vroeg mogelijk door, maar minimaal 2 weken van te voren;

 • Betaling geschiedt achteraf, contant of overgemaakt op bankrekening van Haagse Blaf Hondenuitlaatservice. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor de wandeling in rekening worden gebracht; Omdat de factuur achteraf komt waardeer ik het erg als u binnen 7 dagen betaald!

 • Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.

 • Puppy’s mogen mee vanaf 8 maanden (of eerder in overleg met de eigenaar);

 • Loopse teven en/of zieke honden mogen niet mee;

 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor (handdoeken);

 • De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig en bereikbaar zijn, zo niet dan wordt de uitlaatafspraak doorberekend;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of verlies van de hond(en);

 • De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn;

 • De eigenaar van de hond(en) machtigt Haagse Blaf Hondenuitlaatservice om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Haagse Blaf Hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden;


Rechten en plichten Haagse Blaf Hondenuitlaatservice

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond. Haagse Blaf Hondenuitlaatservice zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorg gedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade/inbraak in de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel;

 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Haagse Blaf Hondenuitlaatservice ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond;

 • De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres (van deze tijden kan enigszins afgeweken worden);

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor de overeenkomst tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties worden minimaal 2 weken van tevoren medegedeeld.

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt, of het vermoeden bestaat dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen;

 • Haagse Blaf Hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband;

 • Bij herhaaldelijke schending van de overeengekomen spelregels en Algemene Voorwaarden door de eigenaar van de hond(en), behoudt Haagse Blaf Hondenuitlaatservice zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden;